www.ruysiberia.com

Agristo


Características de este proyecto
cliente:    Bouwbedrijf Cordeel
Usuario final:    Agristo
Empresa:    Agristo
Año de finalización:    2009
Pavimento industrial:    Korodur / Korotan , Ucrete industriales
Espesor:    4mm Ucrete, 10mm Korodur / Korotan
Superficie:    Ca. 4139 m² Ucrete, ca. 3616 m² Korodur / Korotan
Especificaciones:    Korodur / Korotan , Ucrete industriales